Wie zit er achter deze webshop?


Deze webshop wordt door Luuk Roodbeen en Joep van den Broek beheerd. Beiden zijn lid van het IPA district Noord-Limburg. Sinds 2017 zijn beiden lid van de IPA en hebben sinds die tijd deelgenomen aan een groot aantal IPA evenementen en tevens plaatsgenomen in het districtsbestuur. 

Vanuit de wens om de IPA meer zichtbaar te maken en nieuwe leden te werven, ontstond het idee om een webshop te lanceren waarin IPA gerelateerde artikelen te vinden zijn. Op deze manier kunnen IPA-leden uit de hele wereld kennismaken met IPA Nederland.